fbpx

Schenk- en erfbelasting (successiewet)

Schenk- en erfbelasting

Heeft u pas een schenking of erfenis ontvangen, of gaat dit binnenkort gebeuren? Dan deelt u waarschijnlijk de angst van velen: wat houd ik nog van mijn schenking of erfenis over nadat de schenk- of erfbelasting hier vanaf zijn gegaan? Het is in geval van een schenking of erfenis daarom altijd verstandig om de hulp van een fiscalist in te schakelen. Deze deelt belangrijke inzichten en adviezen met u, en zorgt ervoor dat de belastingaangifte op de juiste manier wordt gedaan; zonder dat u onnodig veel van uw schenking of erfenis verliest. Want hoeveel mag er nu eigenlijk worden ontvangen zonder dat hier schenk- of erfbelasting over hoeft te worden betaald?

Hulp bij aangifte schenk- en erfbelasting (successiewet)

TaxFix helpt u met uw belastingaangifte of passend advies

Wij helpen u graag met uw aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting. Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn met advieswerkzaamheden, om in de toekomst zo weinig een zo groot mogelijke belastingbesparing te realiseren.
Ook als u zelf uw aangifte schenk- of erfbelasting doet bent u bij TaxFix aan het juiste adres om antwoorden te krijgen op onderdelen in de aangifte waar u zelf geen raad mee weet.

Schenk- en erfbelasting is gecompliceerd

Bij de schenk- en de erfbelasting (officieel successiewet genoemd) komen meer gecompliceerde zaken kijken dan bij andere, meer standaard belastinggerelateerde zaken. De successiewet belast zowel een schenking als een erfenis. Dit is door de wetgever samengevoegd in één belasting: de successietwet.

Kenmerkend voor de schenk- en erfbelasting is dat sommige zaken tegen een fictieve waarde worden belast. Dat houdt in dat in de wet staat vastgelegd op welke manier de waarde moet worden berekent. Een goed voorbeeld hiervan is dat een huis tegen de WOZ-waarde wordt belast, en niet tegen de verkoopwaarde.

De tariefopbouw is progressief. Beide progressies hanteren een andere wijze van tariefbepaling. Het tarief dat bij die schijf hoort is afhankelijk van uw verwantschap met de erflater of schenker. In onze informatiebank vertellen wij u hier graag meer over.
Wat belast is, verschilt per goed dat geschonken of vererfd wordt. Meestal is dit de economische waarde (van bijvoorbeeld de inboedel). De economische waarde is de prijs die een derde u zou willen betalen. Bij een woning is dit de WOZ-waarde. Verder worden de vrijstellingen en tarieven jaarlijks gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. Het is natuurlijk erg belangrijk dat een professionele fiscalist u kan vertellen welke progressie voor uw situatie het voordeligste is.

Verstand van de huidige maatstaven en de toepassing van fictiebepalingen

De maatstaf van de heffing is de totale waarde van de erfenis op het tijdstip van overlijden van de erflater. Maar daarnaast kent het Nederlandse Burgerlijk Wetboek nog een aantal fictiebepalingen waarin bepaalde constructies die juridisch gezien geen schenking of vererving zijn, toch voor de wet als verkrijging krachtens erfrecht worden beschouwd. Dit betekent dat er, ook wanneer u het niet zou verwachten, tarieven van erfbelasting van toepassing kunnen zijn. Een fiscalist kan hier voor helderheid zorgen en u meer duidelijkheid en inzichten geven in de huidige situatie.

Het advies van een fiscalist geeft rust en zekerheid

Heeft u in deze unieke situaties ook liever wat meer zekerheid? Schakel dan de hulp van TaxFix in. Wij geven u professioneel fiscaal advies en zorgen ervoor dat uw belastingaangifte op de juiste manier wordt gedaan. TaxFix is een online fiscalist, en dit betekent dat u zelf bepaalt welke diensten u bij ons afneemt. Dit geeft u volledige vrijheid bij het kiezen van de diensten die bij uw situatie passen. De diensten variëren van hulp bij het zelf doen van de belastingaangifte, het verstrekken van adviezen of het verzorgen van het complete proces. Omdat al onze diensten volledig online verlopen, kunnen we onze diensten tegen scherpe tarieven aanbieden. Onze tarieven zullen dan veelal ook lager zijn dan wanneer u het reguliere kantoor bezoekt. Daarnaast maakt onze online werkwijze dat u minder tijd kwijt bent aan kantoorbezoeken en andere afspraken. We nemen uw fiscale verantwoordelijkheden volledig of zoals gewenst uit handen, zodat u weer verder kunt met de dagelijkse gang van zaken.