fbpx

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Waar natuurlijke personen (eenmanszaken) alleen een aangifte inkomstenbelasting hoeven te doen, moeten lichamen zoals NV’s, BV’s en corporaties ieder jaar de aangifte van de vennootschapsbelasting doen. Andere lichamen, zoals verenigingen of stichtingen, hoeven alleen in specifieke situaties aangifte vennootschapsbelasting te doen. De vennootschapsbelasting wordt betaald over de fiscale winst van de onderneming. Dit betekent dat de jaarrekening van de accountant niet direct voldoende is voor een aangifte bij de belasting. TaxFix helpt ondernemers met de vennootschappelijke cijfers te vertalen naar een aangifte vennootschapsbelasting.

Aangifte vennootschapsbelasting

TaxFix helpt u met uw belastingaangifte of passend advies

De aangifte vennootschapsbelasting heeft een andere opbouw dan bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Voorkom fouten en laat TaxFix uw aangifte vennootschapsbelasting verzorgen. Dat kan al vanaf €89,50 (excl. btw)

De vermogensvergelijking

De aangifte vennootschapsbelasting verloopt via de vermogensvergelijking. Dat houdt in dat het fiscaal vermogen van voorgaand jaar wordt vergeleken met het fiscaal vermogen van dit jaar. Het verschil hiertussen levert in beginsel de fiscale winst op. De fiscale winst wordt vastgesteld aan de hand van de fiscale wetgeving van dit moment, en kan in veel gevallen afwijken van de commerciële winst van de onderneming. Dit kan resulteren in waarderingsverschillen op de balans. Het is dan ook van uiterst belang om goed op de hoogte te zijn van de fiscale wetgeving, om eventuele boetes en navorderingen te voorkomen. TaxFix kan u hierin bijstaan.

Het belastbaar bedrag en aftrekposten

Het belastbaar bedrag wordt vastgesteld na verrekening van eventuele aftrekposten. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Bij het vaststellen van deze winst zijn over het algemeen dezelfde regelingen van toepassing als wanneer het gaat om ondernemers in de inkomstenbelasting. Denk aan aftrekposten zoals de investeringsaftrek, fiscale reserves, de research & developmentaftrek en mobiliteitsprojectvrijstelling en natuurlijk de bovenstaand vermelde afschrijving op bedrijfsmiddelen. Daarnaast zijn er specifieke regelingen voor de vennootschapsbelasting, zoals bijvoorbeeld de fiscale eenheid en de deelnemingsvrijstelling.

De aangifte vennootschapsbelasting

Aan het begin van het boekjaar ontvangt u vaak een voorlopige aanslag vanuit de Belastingdienst. Het bedrag van deze voorlopige aanslag is berekend op basis van uw gegevens van de voorgaande jaren. Dit betekent dat deze aanslag niet te allen tijde correct is en in alle gevallen eerst moet worden gecontroleerd. Verwacht u bijvoorbeeld een hogere, of lagere belastbare winst dan wat er op uw aanslag terug te zien is? Mag u dit belastingjaar gebruikmaken van aftrekposten die nog niet op de aanslag terug te vinden zijn? Vraag dan direct een wijziging van uw voorlopige aanslag aan en schakel de hulp in van TaxFix. We helpen u niet alleen met het doen van belastingaangifte, maar geven hierover ook eventueel advies.

Belastingen zijn complex en niet altijd even leuk. TaxFix voorziet u dan ook graag van advies. Wilt u meer weten over wat TaxFix voor uw onderneming kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.