fbpx

Inkomstenbelasting ondernemers

Inkomstenbelasting ondernemers

Niet altijd even leuk, maar wel ontzettend belangrijk is de inkomstenbelasting. Als ondernemer met een eenmanszaak of vennootschap onder firma is uw bedrijfswinst belast in de inkomstenbelasting. Alle winst uit onderneming moet in deze aangifte worden vermeld. Daarnaast vult u ook de inkomsten en aftrekposten in die u als privépersoon hebt. Denk hierbij aan zaken als bijvoorbeeld de hypotheekrente of alimentatie. Dat kan via de site van de Belastingdienst, specifieke aangifte- of administratiesoftware, of u laat een fiscaal intermediair de aangifte uit handen nemen. Een tijdsintensieve klus, die veel tijd vergt wordt om deze reden vaak aan een fiscalist wordt uitbesteed.

TaxFix maakt uw belastingaangifte mede aan de hand van uw bedrijfseconomische cijfers. Wij corrigeren dit naar fiscaal geaccepteerde cijfers. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld naar waarderingsgrondslagen en (mogelijke) investeringsaftrek.

Tarief aangifte inkomstenbelasting ondernemers

Een aangifte inkomstenbelasting is niet altijd even gemakkelijk. TaxFix helpt ondernemers met hun aangifte inkomstenbelasting tegen een transparant tarief.

Voor aangifte werkzaamheden is het tarief €89,50,- per uur exclusief btw. Uiteraard is het mogelijk om een offerte op te vragen of om een vaste prijsafspraak te maken.

Winst uit onderneming berekenen

U berekent de winst uit onderneming door specifieke fiscale regels toe te passen op uw commerciële winst-en-verliesrekening en balans. De inkomstenbelasting baseert de tarieven op de drie boxen: box 1: de inkomsten uit werk en woning, box 2: inkomsten uit belang en box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. De winst uit uw onderneming wordt gezien als onderdeel van box 1: uw inkomen uit werk en woning. De fiscale waardering hiervan kan afwijken van de waardering die is aangegeven in commerciële jaarstukken. Bij het berekenen van de winst uit onderneming wordt namelijk rekening gehouden met zaken als afschrijvingen, fiscale reserves, de bedrijfsruimte, investeringen in bedrijfsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld het privégebruik van een auto of woning. Niet de volledige winst wordt belast; er gelden speciale aftrekposten voor ondernemers die van deze winst mogen worden afgehaald.

Het inkomen voor de inkomstenbelasting

Wat na de aftrekposten overblijft, wordt het belastbare inkomen genoemd. Over dit bedrag zal de inkomstenbelasting worden berekend. De meeste ondernemers laten dit door een professionele fiscalist doen. Niet alleen houdt u zo meer tijd over voor andere belangrijke zaken (zoals het runnen van uw onderneming), ook weet u zeker dat de aangifte van de inkomstenbelasting klopt, zonder mogelijke aftrekposten of heffingskortingen mis te lopen.

Het berekenen van het belastbare inkomen

Voordat er naar het boxenstelsel wordt gekeken, moet het belastbare inkomen eerst worden berekend. De zakelijke aftrekposten zoals hierboven omschreven worden van de gemaakte winst afgetrokken. Dit betekent wel dat u door de Belastingdienst erkend moet zijn als ondernemer. Voldoet u aan alle eisen, zoals het urencriterium? Dan komt u onder andere in aanmerking voor:

 • De zelfstandigenaftrek

  De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak, en geheel afhankelijk van uw winst. Wanneer er aan alle voorwaarden wordt voldaan mag er een vast bedrag van € 7280 van de winst worden afgetrokken voordat de inkomstenbelasting hierover wordt berekend.

 • De MKB-winstvrijstelling

  De MKB-winstvrijstelling is in 2007 in het leven geroepen om de kleine ondernemer te ondersteunen. Over een totaal van 12% van de winst geldt een vrijstelling voor het betalen van belasting. Dit percentage wordt berekend na aftrek van de ondernemersaftrek  (bestaande uit de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, investeringsaftrek en WBSO-subsidie).

 • De startersaftrek

  Deze extra aftrekpost is speciaal voor startende ondernemingen. Startende ondernemingen maken in de eerste jaren vaak nog geen grote winsten, de startersaftrek compenseert deze startende ondernemers met een extra aftrekpost. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek, en mag maximaal drie keer worden toegepast. Ook bij de startersaftrek moet er aan bepaalde criteria worden voldaan.

Overige aftrekposten

Aftrekposten verlagen de fiscale winst en kunnen het totaalbedrag van de te betalen belasting drastisch omlaag halen. Naast de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de startersaftrek, zijn er meer aftrekposten waar u als ondernemer mogelijk van kunt profiteren. Welke aftrekposten voor u gelden, hangt af van uw persoonlijke situatie:

 • De meewerkaftrek

  Helpt uw fiscaal partner weleens (zonder of tegen weinig vergoeding) mee in uw onderneming? Dan komt u in aanmerking voor de meewerkaftrek. De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van de winst, en het aantal uren dat uw fiscaal partner meewerkt in de onderneming. Maar ook bij deze aftrekpost moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. We vertellen u hier graag meer over. Neem contact met ons op om een adviesgesprek in te plannen.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Investeert uw onderneming veel in het milieu? Dan bestaat de kans dat u recht heeft op de milieu-investeringsaftrek. Deze investeringsaftrek is vastgesteld op wel 36% voor categorie I.

 • De energie-investeringsaftrek (EIA)

  De energie-investeringsaftrek is bedoeld voor ondernemers die voor meer dan € 2300 aan energie-investeringen doen. Het totale percentage van deze aftrek kan oplopen tot wel 54,5%.

 • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

  Deze aftrek is bedoeld voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Hierbij mag gemiddeld een percentage van 28% worden afgetrokken. Wilt u weten of ook uw onderneming gebruik kan maken van de kleinschaligheidsaftrek, of van een van de andere aftrekposten? Neem contact met ons op  om een adviesgesprek in te plannen.

Het berekenen van heffingskortingen

Wanneer alle aftrekposten met het belastbaar inkomen zijn verrekend, worden er vervolgens heffingskortingen in mindering gebracht. Denk hierbij aan de algemene heffingskorting, maar ook de arbeidskorting. Veel van deze heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk en verschillen per ondernemer. De heffingskortingen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wanneer zaken als een eigen woning of een auto van de zaak mee gaan spelen, wordt de belasting namelijk complexer. Dit kan meer aftrekposten opleveren, maar hierdoor dus ook meer belasting. We nemen bij TaxFix dan ook altijd uw persoonlijke, belastingtechnische situatie onder de loep. Alleen op deze manier kunnen we zorg dragen voor de meest passende uitkomst.

De inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet

Naast de inkomstenbelasting moet er ook een inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet worden betaald. Voorheen ook wel de ziekenfondswet genoemd. Dit bedraagt een 5% van het belastbare inkomen, afhankelijk van een maximum bedrag waar deze bijdrage over moet worden betaald. De cijfers van deze en andere bijdragen en aftrekposten veranderen jaarlijks. Doet u de aangifte dit jaar zelf? Controleer dan altijd erkende bronnen zoals de Belastingdienst om op de hoogte te zijn van de geldende cijfers en tarieven. Loopt u liever geen risico op het mislopen van belangrijke aftrekposten of heffingskortingen? Schakel dan de hulp van online fiscalist TaxFix in.

Wilt u meer weten over welke aftrekposten, heffingskortingen en andere mogelijkheden er voor uw onderneming zijn dit belastingjaar? Neem contact met ons op en we adviseren u graag.