fbpx

Juridisch

Juridische informatie

Voordat wij u van dienst kunnen zijn, is het van belang om op de hoogte te zijn van onze voorwaarden en privacy normen. Om u inzicht te bieden hebben wij diverse documenten opgesteld die hieronder zijn terug te vinden. Mocht u na het lezen nog vragen hebben over deze documenten, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

Documenten

Recht op inzage persoonsgegevens (artikel 15 AVG)

Op grond van artikel 15 AVG heeft u recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt enkel gegevens opvragen die aan uzelf toebehoren. Ter verificatie vragen wij u vriendelijk om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen bij uw verzoek. Zaken zoals bijvoorbeeld de pasfoto en het BSN-nummer mag u afschermen. U kunt uw verzoek sturen naar info@taxfix.nl.

Recht op vergetelheid (artikel 17 AVG)

Hebt u in het verleden gegevens met ons gedeeld, en bent u van mening dat deze uit de database van TaxFix dienen te worden verwijderd? Dan kunt u een verzoek tot vergetelheid indienen. Uw verzoek kunt u versturen naar info@taxfix.nl. Wij nemen binnen 5 werkdagen een beslissing of uw verzoek kan worden toegekend.