fbpx

Archief

  1. Home
  2. Informatiebank
  3. Inkomstenbelasting
  4. Zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een belastingkorting voor ondernemers. Alleen ondernemers met een eenmanszaak of VOF komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Een belangrijke voorwaarde is dat de ondernemer aan het urencriterium moet voldoen.

Hoe werkt de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek wordt elk jaar door de wetgever vastgesteld op een vast bedrag wat van het belastbaar inkomen in box 1 mag worden afgetrokken. Omdat het inkomen door de zelfstandigenaftrek lager uitvalt, betaalt u als ondernemer minder belasting. De afgelopen jaren bedroeg de maximale aftrek €7.280 voor ondernemers die de AOW leeftijd nog niet hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW leeftijd hebben bereikt hebben recht op maximaal €3.640. Deze bedragen kunnen alleen lager uitvallen als de winst uit onderneming lager is dan de maximale hoogte van de aftrek. 

Verliesverrekening

Helaas bestaan er situaties waarin niet elke ondernemer de maximale zelfstandigenaftrek kan benutten. Hier kan sprake van zijn als er bijvoorbeeld verlies wordt geleden, of als de winst lager is dan het maximale bedrag van de aftrek. Gelukkig bestaat de mogelijk om het gedeelte van de aftrek ‘door te schuiven’ naar andere jaren middels verliesverrekening. Dit kan tot 9 jaar vooruit. Wanneer er in de toekomst (voldoende) winst wordt gemaakt, kan het daarmee verrekend worden. 

Rekenvoorbeeld zelfstandigenaftrek

Voorbeeld 1

Een ondernemer (40) die aan het urencriterium voldoet heeft een winst van €30.000 behaald in 2018. Deze ondernemer heeft recht op gehele zelfstandigenaftrek van €7.280 omdat hij de volledige aftrek kan verrekenen. Zijn inkomen is dus hoog genoeg.

Voorbeeld 2

Dezelfde ondernemer als bij voorbeeld 1, alleen dan is er sprake van een winst van €5000. De ondernemer heeft recht op €5000 zelfstandigenaftrek. Hij heeft wel winst maakt, maar niet genoeg om het gehele bedrag te kunnen aftrekken. Het resterende deel (€7.280 – €5000) €2.280 mag hij volgend jaar verrekenen, mits hij daar voldoende winst maakt.

Voorbeeld 3

De ondernemer van voorbeeld 1 heeft in 2017 een verlies gemaakt van €10.000. Hij mag in 2018 de zelfstandigenaftrek van dit jaar claimen plus die van het jaar daarvoor. Het totaal aan aftrek bedraagt dan (2 * €7.280) €14.560. Hij kan het volledige bedrag aan aftrek verrekenen omdat hij (zoals bij voorbeeld 1 te zien is) daarvoor voldoende winst maakt. 

Verhoging van de zelfstandigenaftrek: de startersaftrek

De zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd voor nieuwe ondernemers met de zogenaamde startersaftrek. Indien u korter dan 5 jaar ondernemer bent én aan de eisen van de zelfstandigenaftrek voldoet, kunt u laatstgenoemde verhogen met €2.123. De totale aftrek bedraagt dan maximaal €9.403. Let op, dit is alleen voor ondernemers die geen onderneming voor de inkomstenbelasting hebben gehad in de afgelopen 5 jaar. Veel ondernemers hebben nog geen hoge winsten in hun beginjaren. Deze aftrek zorgt er in de praktijk voor dat er in veel gevallen vrijwel helemaal geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. 

Hulp van een ervaren fiscalist

Heeft u hulp nodig met fiscale faciliteiten, zoals bovengenoemde? Of wilt u uw belastingaangifte professioneel laten verzorgen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u met al uw fiscale vraagstukken en de verzorging van uw fiscale administratie. 

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen