fbpx

Archief

 1. Home
 2. Informatiebank
 3. Inkomstenbelasting
 4. Urencriterium

Urencriterium voor ondernemers

Het urencriterium is van belang voor ondernemers die een eenmanszaak of V.O.F. hebben. Het voldoen aan het urencriterium zorgt ervoor dat u als ondernemer recht hebt op bepaalde soorten ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek. Om aan het urencriterium te voldoen, moet een ondernemer ten minste 1225 uur per jaar aan zijn of haar onderneming besteden. Het doel van deze regel is om alleen ‘echte ondernemers’ te laten profiteren van een belastingvoordeel. 

Hulp nodig bij aspecten van het urencriterium?

Het urencriterium kan u, als ondernemer, veel financieel voordeel opleveren. Een geijkte administratie is essentieel. Neem contact met ons op voor tips en informatie.

Welke tijd telt mee voor het urencriterium?

De Belastingdienst is enigszins coulant door te stellen dat alle tijd die u aan uw onderneming besteedt meetelt voor het urencriterium. Dit zou betekenen dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de tijd die u besteed bij een afspraak met een klant, en de tijd die besteed wordt aan het voeren van de administratie.

De volgende lijst geeft aan wat onder andere meetelt voor het urencriterium:

 • Inlezen opdracht voor klant
 • Klanten factureren
 • Reistijd woon-werkverkeer
 • Vakliteratuur lezen
 • Verwerken boekhouding
 • Website bouwen of bijhouden
 • Zakelijke inkopen doen

Wanneer we verder kijken zien we dat er uiteindelijk toch nog verdere eisen gesteld worden aan het urencriterium. Een voorbeeld hiervan is dat u meer tijd aan de onderneming dient te besteden dan aan een andere functie in loondienst, mocht u dat naast uw onderneming doen. Uitzondering op het voorbeeld is wanneer u startende ondernemer bent.

Midden in het jaar starten

Het urencriterium geldt per kalenderjaar. Mocht u in november zijn gestart met uw onderneming, dan is het vrijwel onmogelijk om nog voor dit jaar aan de eis van 1225 uur te voldoen. Het is dan niet mogelijk om voor dat betreffende jaar aanspraak te maken op bepaalde soorten ondernemersaftrek. Het is dus voordeliger om een onderneming te starten als u zeker weet dat u in het betreffende jaar tenminste 1225 uur aan de onderneming kunt besteden. 

Tips voor het bijhouden van het urencriterium

De Belastingdienst mag om inzage vragen van de zakelijke agenda. Hieruit kunnen zij opmaken of u naar afspraken bent geweest, en hoeveel tijd u er aan hebt besteed. Schrijf ook de meest eenvoudige zaken in de agenda. Gebruik de agenda als logboek van de activiteiten die u hebt verricht voor de onderneming, zodat u op een later tijdstip aannemelijk kunt maken dat u ook daadwerkelijk de betreffende uren hebt gemaakt voor de onderneming. Zo voorkomt u moeilijke gesprekken met de Belastingdienst, en natuurlijk eventuele navorderingen. Wees altijd eerlijk over de inhoud van de agenda. De Belastingdienst kan in sommige gevallen controleren of u daadwerkelijk ergens bent geweest. Als hier onwaarheden uit voortkomen is de kans op een boete groot. 

Het urencriterium en de VOF

Bij een vennootschap onder firma (V.O.F) is er fiscaal sprake van (ten minste) 2 ondernemers.
U mag in dit geval de uren niet mee tellen die u aan de onderneming besteed indien die van ondersteunende aard zijn, indien de medevennoot een verbonden persoon van u is. Met een verbonden persoon wordt een partner of directe familie. 

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen