fbpx

Archief

 1. Home
 2. Informatiebank
 3. Inkomstenbelasting
 4. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De aftrekpost maakt het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal hogere kosten in aanmerking te nemen dan er werkelijk zijn gemaakt bij de aanschaf van een bedrijfsmiddel. Dit vermindert de (belastbare) winst, waardoor er minder belasting verschuldigd is. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek staat beter bekend onder de naam ‘investeringsaftrek’. Dit overkoepelende woord kan in de praktijk voor verwarring zorgen, aangezien er meerdere soorten investeringsaftrek zijn.

Bedrijfsmiddelen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen is in de meeste gevallen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek mogelijk. Denk hierbij aan de aankoop van inventaris zoals bijvoorbeeld bureaus, toonbanken en computers. In de wet is niet aangegeven wanneer een bedrijfsmiddel wél aftrekbaar is. Bedrijfsmiddelen die niet aftrekbaar zijn, staan vermeldt in de wet of zijn op te maken uit jurisprudentie. Op de lijst van bedrijfsmiddelen hieronder is volgens de wet geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek mogelijk.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt niet voor:

 • Auto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer
 • Bedrijfsmiddelen die u gaat verhuren, of die u (hoofdzakelijk) in het buitenland gebruikt of gaat gebruiken. Verder mag er ook geen investeringsaftrek plaatsvinden op bedrijfsmiddelen die u vanuit uw privévermogen overbrengt naar de onderneming, of die u van bloed- en aanverwanten over koopt.
 • Dieren
 • Effecten
 • Goodwill
 • Grond
 • Pleziervaartuigen
 • Publiek rechtelijke vergunningen
 • Vorderingen
 • Woonhuizen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is niet verplicht

Indien u in een kalenderjaar voldoende investeert om recht te hebben op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, is het niet verplicht om hier gebruik van te maken. Bij een eventuele verkoop van het bedrijfsmiddel hoeft er ook geen rekening gehouden te worden met de desinvesteringsbijtelling. Later in dit artikel gaan wij hier verder op in.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018

kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tabel 2018

Hoe werkt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Om in aanmerk te komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet er in het betreffende kalenderjaar tenminste €2.300 worden geïnvesteerd (zie tabel) in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor aftrek. Dit betekent niet dat elk bedrijfsmiddel ten minste €2.300 hoeft te kosten, de ondergrens ligt namelijk bij €450 per bedrijfsmiddel. Heeft u recht op aftrek voorbelasting (btw aftrek)? Dan neemt u de waarde zonder btw in aanmerking voor de aftrek. De netto waarde van het bedrijfsmiddel dient in deze situatie dus meer dan €450 te bedragen. Indien er geen recht is op aftrek voorbelasting mag er met bruto waardes (prijzen incl. btw) worden gerekend. Bij de laatste situatie wordt de drempel eerder bereikt.

Belastingaangifte

Het daadwerkelijk toepassen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vindt plaats in de belastingaangifte. Ondernemers met een onderneming in de inkomstenbelasting komt de vraag  in het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Bij ondernemers met een B.V. vindt de verrekening van de KIA plaats na de vermogensvergelijking in de aangifte vennootschapsbelasting.

Is het bedrag onder de drempel aftrekbaar bij kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Ja, zodra de drempel van €2.300,- is bereikt kunnen alle kosten in aanmerking worden genomen.
Voorbeeld 1:
U investeert in 2018 voor €3000,- in bedrijfsmiddelen. U kunt dan opteren voor een KIA van 28% * €3000.
Voorbeeld 2:
Zelfde als bij voorbeeld 1, alleen is het investeringsbedrag nu €2000,-. Het bedrag is lager dan de drempel van €2.300, dus er is geen recht op KIA.

Desinvesteringsbijtelling

Om misbruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek te voorkomen is de desinvesteringsbijtelling geïntroduceerd. Bij verkoop van het bedrijfsmiddel binnen 5 jaar waarbij de (gezamenlijke) transactiewaarde hoger ligt dan €2.300 is de desinvesteringsbijtelling van toepassing. De desinvesteringsbijtelling is 28% van het transactiebedrag wat bij de winst dient te worden opgeteld.

Fictieve verkoop (vervreemding)

De desinvesteringsbijtelling is ook van toepassing als één van de situaties zich voordoet / voor gaat doen, waarbij er bij aankoop van het bedrijfsmiddel geen recht zou zijn geweest op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u het betreffende bedrijfsmiddel gaat verhuren. Zie voor de overige situaties de lijst hierboven en jurisprudentie.

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen

Twijfelt u over de toepassing van KIA? Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Neem contact op.

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen