fbpx

Archief

 1. Home
 2. Informatiebank
 3. Inkomstenbelasting
 4. Heffingskortingen

Heffingskortingen in de inkomstenbelasting

Heffingskortingen zijn belastingkortingen die mogen worden toegepast op het te betalen belastingbedrag in de loon- en inkomstenbelasting. Het doel van een heffingskorting is om de belastingheffing voor specifieke doelgroepen te verminderen. Vaak zijn de heffingskortingen waar recht op is al verwerkt in de loonheffing (belasting die de werkgever inhoudt op het loon), zoals bijvoorbeeld de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Andere heffingskortingen, zoals de heffingskorting voor groene beleggingen, worden van kracht bij de aangifte inkomstenbelasting

Welke heffingskortingen bestaan er?

Door de tijd heen verdwijnen er steeds meer heffingskortingen. De oorzaak hiervan ligt bij de politiek, die belastingen eenvoudiger wil maken. Het afschaffen van een heffingskorting draagt hier inderdaad aan bij, maar benadeeld (vaak) wel de burgers. In 2019 zijn de volgende heffingskortingen van kracht: 

De algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is de meest bekende heffingskorting omdat vrijwel iedereen daar in beginsel recht op heeft. Deze korting was voorheen een vast bedrag. Sinds enkele jaren is de heffingskorting inkomensafhankelijk geworden. Dat betekent dat u minder recht heeft op deze korting naarmate uw inkomen hoger is. Is uw (box 1) inkomen hoger dan €68.500, dan heeft u zelfs helemaal geen recht meer op de algemene heffingskorting.
De algemene heffingskorting creëert feitelijk een belastingvrijevoet. Een belastingvrijevoet is het (begin)bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Voor personen met een laag inkomen houdt dit in dat de (circa) eerste €6.000 inkomen belastingvrij is. De algemene heffingskorting kan zowel in box 1,2 als in box 3 worden toegepast. 

Wat is de hoogte van de algemene heffingskorting?

Onderstaande tabel geeft de hoogte aan van de algemene heffingskorting voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Zoals de tabel laat zien is de heffingskorting inkomensafhankelijk, omdat hij minder wordt naarmate het inkomen stijgt. Het maximale voordeel bedraagt €2.477, wanneer het (box 1) inkomen niet boven de €20.384 uitkomt. Daarboven begint de afbouw van de algemene heffingskorting.

algemene heffingskorting

Bron: site Belastingdienst

Arbeidskorting

De arbeidskorting is een heffingskorting voor personen die inkomen ontvangen uit loondienst of ondernemerschap. Inkomen uit vroegere arbeid (bijv. pensioen) valt niet onder de reikwijdte van de arbeidskorting. Het arbeidsinkomen is dus alleen van toepassing op het arbeidsinkomen. De verrekening van de arbeidskorting vindt meestal plaats in de loonheffing. Het verrekende/gebruikte bedrag van de arbeidskorting is terug te zien op de loonstrook of jaaropgave. Het doel van de arbeidskorting is om werkende personen een belastingkorting te geven. Dit moet werken stimuleren. 

Wat is de hoogte van de arbeidskorting?

De arbeidskorting is (net zoals de algemene heffingskorting) inkomensafhankelijk, en bedraagt in 2019 maximaal €3.399. 

arbeidskorting

Bron: site Belastingdienst

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor ouders met inwonende kinderen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden, alvorens er aanspraak gemaakt kan worden op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De Belastingdienst verstaat onder “uw kind”:

 • een eigen kind
 • een stiefkind
 • een pleegkind, alleen als u deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind (m.u.v. wanneer u een pleegvergoeding ontvangt)
 • een geadopteerd kind
 • een kind uit een eerdere relatie van uw echtgenoot of geregistreerd partner
 • als u samenwoont of een huisgenoot hebt en u bent fiscale partners, beschouwt de Belastingdienst het kind van die fiscale partner ook als uw kind

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Uw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
 • Uw kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U bent alleenstaand en u werkt. Of u hebt een fiscale partner,  u werkt beiden en u hebt het laagste arbeidsinkomen.
 • Uw inkomen dient (voor het jaar 2019) ten minste €4.993 te bedragen om gebruik te kunnen maken van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, of er moet recht zijn op zelfstandigenaftrek

Wat is de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Bron: site Belastingdienst

Ouderenkorting

De ouderenkorting is een heffingskorting voor personen die recht hebben op een AOW-uitkering. Er zijn geen verdere voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de ouderenkorting. Evenals bovenstaande heffingskortingen is de ouderenkorting ook inkomensafhankelijk. 

Hoogte ouderenkorting

ouderenkorting heffingskorting

Bron: site Belastingdienst

Alleenstaandeouderenkorting

De alleenstaandeouderenkorting is voor AOW-gerechtigde die een AOW-uitkering voor alleenstaande ontvangen. In tegenstelling tot bovenstaande heffingskortingen is deze heffingskorting niet inkomensafhankelijk. In de tabel hieronder treft u de een overzicht van de alleenstaandeouderenkorting door de jaren heen. 

alleenstaandeouderenkorting

Bron: site Belastingdienst

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is een heffingskorting voor personen met een Wajong-uitkering, die geen recht hebben op ouderenkorting. Ook deze heffingskorting is niet inkomensafhankelijk. 

jonggehandicaptenkorting

Bron: site Belastingdienst

Levensloopverlofkorting

De levensloopverlofkorting is een heffingskorting waar relatief weinig personen mee te maken krijgen. De levensloopverlofkorting is namelijk bedoelt voor personen die tegoed van een levensloopregeling opnemen. Het opbouwen van deze regeling is al niet meer mogelijk sinds 1 januari 2012. Daarom is dit alleen nog van toepassing voor bestaande gevallen, die nog niet de (gehele) levensloopregeling hebben laten uitkeren. De maximale belastingkorting die u in 2019 kunt krijgen is €215,-. 

Heffingskorting voor groene beleggingen

De korting voor groene beleggingen geldt enkel voor personen met een box 3 vermogen die door de Belastingdienst aangemerkte groene beleggingen aanhouden. Feitelijk werkt de korting voor groene beleggingen als een verhoogde vrijstelling. U kunt dus meer vermogen aanhouden, zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald. Hieronder treft u een overzicht aan van de vrijgestelde bedragen. 

heffingskorting groene beleggingen

 

Bron: site Belastingdienst

De toekomst van heffingskortingen

De tendens is dat heffingskortingen steeds verder worden afgebouwd. Dit komt (onder andere) omdat de politiek belastingen eenvoudiger wil maken. Daarnaast valt uit de wetswijzigingen op te maken dat de overheid naar een vlaktaks systeem wil. Dat houdt in dat het tarief van de inkomstenbelasting (flink) wordt verlaagd, waardoor aftrekposten en heffingskortingen komen te vervallen. 

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen