fbpx

Archief

 1. Home
 2. Informatiebank
 3. Inkomstenbelasting
 4. Fiscaal partner

Fiscaal partner check: controleer of er sprake is van fiscaalpartnerschap

De fiscaal partner check geeft u met enkele klikken meer duidelijkheid of u fiscaal partner voor de inkomstenbelasting bent. Probeer de gratis check. Heeft u naar aanleiding van de uitkomst  vragen? Neem dan contact op met TaxFix.

Wat is fiscaal partnerschap?

Een fiscaal partner is de persoon die de Belastingdienst (of andere overheidsinstelling) als uw (levens)partner ziet. Wanneer u een relatie hebt met een persoon, hoeft dat niet direct te betekenen dat die persoon ook uw fiscaal partner is.

Hulp nodig bij uw aangifte inkomstenbelasting?

TaxFix neemt uw belastingaangifte graag uithanden. Zowel voor particulieren als voor ondernemers. Wij verzorgen uw belastingaangifte al vanaf €49,95.

Wanneer is er sprake van een fiscaal partner voor de inkomstenbelasting?

Van fiscaal partnerschap is sprake indien u getrouwd bent of een geregistreerd partner hebt. Daarnaast zijn er ook nog andere situaties waarin er sprake kan zijn van fiscaal partnerschap. Dit kan namelijk ook zijn als er een ander persoon op uw adres staat ingeschreven. In het laatste geval moet er aan tenminste één van de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

 • U hebt samen met de inwonende persoon een kind.
 • 1 van u heeft een kind van de ander erkend.
 • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
 • U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
 • U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
 • U bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die u kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. U bewoont die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat ingeschreven.
 • U was het jaar ervoor al elkaars fiscaal partner.

Van een fiscaal partner is in de meeste gevallen alleen sprake in de inkomstenbelasting. In de Wet op de Inkomstenbelasting is het begrip fiscaal partner ruimer uitgelegd dan in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Dit houdt in dat u voor de toepassing van de inkomstenbelasting sneller iemand zijn/haar fiscaal partner bent, dan voor een andere wet.

Welke voordelen biedt fiscaal partnerschap?

Verdelen van aftrekposten

Het verdelen van aftrekposten kan voordeel opleveren als de ene partner meer verdient dan de andere. Aangezien Nederland een progressief belastingstelsel kent, is het voordelig om de aftrek bij de partner met het hoogste inkomen toe te passen. Zeker bij de hypotheekrente aftrek kan het verdelen van dit bedrag een flinke belastingbesparing opleveren.

Uitbetaling algemene heffingskorting

Fiscaal partners waarvan 1 van de 2 partners geen of weinig inkomen heeft, kunnen de heffingskorting laten uitbetalen. Dit kan alleen als beide inkomens erg laag zijn. Daarbij komt dat de Belastingdienst bezig is om deze regeling af te bouwen naar €0,- in 2024. Het precieze bedrag van de uitbetaling is inkomensafhankelijk.

Vermogen zoals bijvoorbeeld spaargeld (box 3)

Fiscaal partners hebben recht op 2 keer de vrijstelling in box 3. De vrijstelling is het vermogen waarover geen vermogensrendementsheffings (box 3) over betaald hoeft te worden. De vrijstelling zonder fiscaalpartnerschap bedraagt €30.360. Bij fiscaal partners is dat €60.720 (2019). Dit is voordelig indien één van de partners weinig of geen spaargeld heeft, en de andere meer dan €30.360 (vrijstelling alleenstaande). Ook eventuele schulden (m.u.v. hypotheek) kunnen in mindering worden gebracht op het vermogen van de andere partner.

De nadelen van fiscaal partnerschap

Recht op minder of geen aftrek

Voor veel aftrekposten gelden drempelbedragen. Dat wil zeggen dat de eerste € X (exacte bedrag is afhankelijk van het soort aftrekpost) niet aftrekbaar is. Het fiscaal partnerschap zorgt ervoor dat deze drempelbedragen worden verdubbeld.

Een rekenvoorbeeld indien u geen fiscaal partner bent:

In 2017 heeft u €1100 geschonken aan een goed doel. De Belastingdienst merkt dit aan als gewone gift. U heeft een jaarinkomen van €30.000. Indien u alleenstaand zou zijn, is daarvan de eerste (1%) €300,- niet aftrekbaar (drempelbedrag). U kunt dus per saldo €800,- aan aftrek nemen (€1100 – €300).

Situatie met fiscaal partner:

U heeft een jaarinkomen van €30.000. Uw fiscaal partner heeft een inkomen van €20.000. De eerste (1%) €500 is niet aftrekbaar (drempelbedrag). U kunt nu dus slechts €600,- in aftrek nemen (€1.100 – €500).

Wat is het verschil tussen een toeslagpartner en een fiscaal partner?

Er bestaat een verschil tussen een toeslagpartner en een fiscaal partner. Een fiscaal partner hoeft niet uw toeslagpartner te zijn en vice versa. Dit houdt in dat er andere eisen worden gesteld. Om te controleren of u een toeslagpartner heeft, kunt u het beste de tool gebruiken op de site van de Belastingdienst Toeslagen.

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen