fbpx

Archief

  1. Home
  2. Informatiebank
  3. Algemeen
  4. Boetes van de Belastingdienst

Boetes van de Belastingdienst

De Belastingdienst kan net zoals bijvoorbeeld de politie een boete opleggen. Een boete kunt u krijgen als u niet of te laat belastingaangifte doet (aangifteverzuim), of deze niet betaald (betaalverzuim). Ook is het mogelijk dat de Belastingdienst een boete oplegt voor het opgeven van onjuiste informatie in de belastingaangifte. Wij vertellen u in dit artikel meer over boetes van de Belastingdienst

Heeft u zelf een boete gehad van de Belastingdienst?

Heeft u zelf een boete ontvangen bij uw belastingaanslag?

Laat dit door TaxFix controleren. Indien gewenst kunnen wij voor u in bezwaar gaan bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst kan een bestuurlijke boete opleggen, die valt onder te verdelen in 2 soorten:

  • Verzuimboete
  • Vergrijpboete

Deze 2 soorten bestuurlijke boetes bespreken wij hieronder verder.

Verzuimboete

De verzuimboete is de minst zware boete die de Belastingdienst kan opleggen. Deze bestuurlijke boete kan door de inspecteur van de Belastingdienst worden opgelegd wanneer er sprake is van betaal- of aangifteverzuim.

Het doel van deze boete is dat het gebod tot het doen of betalen van de belastingaangifte wordt nageleefd.

Wat is de hoogte van een verzuimboete?

De hoogte van de boete is afhankelijk van meerdere zaken. Allereerst is het van belang om welke soort belasting het gaat. De vergrijpboete kan namelijk voor diverse soorten belastingen worden opgelegd, waaronder de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Bij de inkomstenbelasting is de maximale boete lager dan bij de vennootschapsbelasting.

Ook is het van belang of u vaker in verzuim bent geweest. Wanneer de aangifte niet wordt ingediend, kan dit leiden tot een boete van €369,- (peildatum 2018). De hoogte van deze boete geldt alleen voor de Inkomstenbelasting, en de schenk- en erfbelasting. De boete zal namelijk hoger liggen indien u vaker verzuimt. Dit in tegenstelling tot de meeste verkeersboetes, die gelijk blijven bij het meermaals overtreden.

De maximale hoogte van een verzuimboete is €5.278,- (peildatum 2018).

Vergrijpboete

Wanneer er sprake is van opzettelijk niet (of foutief) doen van belastingaangifte of het betalen daarvan, kan de inspecteur een vergrijpboete opleggen. De boete kan oplopen tot maximaal 300% van het bedrag waarover belasting moest worden betaald.

Belangrijk bij de vergrijpboete is dat de inspecteur de opzet moet kunnen aantonen. Daarmee wordt bedoeld het willens en wetens handelen. Wanneer de inspecteur dit kan aantonen kan hij beboeten tot 50% van het bedrag waarover belasting moest worden betaald. Indien er sprake is van strafverzwarende omstandigheden kan de boete worden verhoogd tot 100%. Een strafverzwarende omstandigheden kan bijvoorbeeld zijn het eerder te maken hebben gehad met een vergrijpboete (recidive).

Er is één situatie waarin de maximale vergrijpboete tot en met 300% kan zijn, en dat is bij het ontlopen van belasting op spaargeld en overig vermogen (box 3).

Het voorkomen van boetes van de Belastingdienst.

Het is natuurlijk heel makkelijk gezegd dat het altijd aan te raden is om tijdig belastingaangifte te doen, en de aangifte ook op tijd te betalen. Toch blijft dit de beste tip wanneer u boetes van de Belastingdienst wilt vermijden. Zet bijvoorbeeld een herinnering in uw telefoon, zodat u belastingaangifte doen of betalen niet vergeet.

Wanneer u zich ervan bewust bent dat er een fout in de aangifte zit, is het altijd verstandig om deze te corrigeren. Breng de inspecteur hier tijdig van op de hoogte, hiermee voorkomt of beperkt u de boete die u opgelegd kunt krijgen.

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen