fbpx

Archief

  1. Home
  2. Informatiebank
  3. Inkomstenbelasting
  4. Aftrekbare kosten echtscheiding

Welke kosten zijn aftrekbaar bij scheiding?

Scheiden heeft veel persoonlijke gevolgen. Vaak wordt vergeten dat er ook fiscale gevolgen zijn, zoals de beëindiging van het fiscaal partnerschap. In dit artikel gaan we in op de kosten die aftrekbaar zijn bij een echtscheiding voor de inkomstenbelasting.

Schakel de hulp van TaxFix in

Scheiden kan ook fiscaal gezien gecompliceerd zijn. Heeft u vragen over de fiscale afwikkeling van uw scheiding? Ons team staat voor u klaar om u tegen een voordelig tarief te helpen.

Alimentatie aftrekbaar bij de gever, belast bij de ontvanger

De persoon die de alimentatie betaald kan dit aftrekken van zijn inkomen in box 1. Het maakt hierbij niet uit of de alimentatie in één keer wordt afgekocht, of dat het om periodieke termijnen gaat. Het is fiscaal vaak voordeliger om de alimentatie periodiek te verstrekken. Dit komt omdat de alimentatie dan aftrekbaar is in een (vaak) hogere belastingschijf.

Kosten procedure echtscheiding aftrekbaar bij alimentatieontvanger

Indien er sprake is van alimentatiebetaling zijn de kosten die worden gemaakt om de alimentatie vast te stellen, te ontvangen of te verhogen aftrekbaar. Vaak gaat het om de volgende kosten:

  • Advocaatkosten
    Het vaststellen en afspreken van een alimentatieverplichting gebeurd vaak door een specialist, zoals een echtscheidingsadvocaat. Hij of zij heeft dagelijks te maken met dergelijke situaties, en is goed op de hoogte van relevante regelgeving. Het inschakelen van een echtscheidingsadvocaat is ook handig in situaties waarbij de ex-partner een verlaging van de alimentatie wil doorvoeren, of de alimentatie in zijn geheel niet wil betalen. In het geval u de alimentatie ontvanger bent zijn advocaatkosten aftrekbare kosten.
  • Fiscalist
    Bij echtscheiding ligt onvoorziene belastingheffing op de loer. Het bepalen van de fiscale en financiële positie van beide ex-partners is van groot belang. Zeker als er sprake is van ondernemerschap is het raadzaam om een fiscalist in te schakelen. De kosten van een fiscalist zijn aftrekbaar bij een scheiding voor zover zij verband houden met het vaststellen, verkrijgen of verhogen van de alimentatie.

Hypotheekrente niet aftrekbaar bij scheiding

De meest bekende situatie bij een scheiding is dat de vrouw in de echtelijke woning blijft wonen. Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek als de andere partner die blijft doorbetalen? De rechter heeft zich hier onlangs over uitgesproken. In deze zaak gingen de man en de vrouw uit elkaar. Zij hadden geen echtscheidingsconvenant opgesteld. Onderling was afgesproken dat de man de hypotheek zou blijven doorbetalen, wat hij ook is nagekomen. De man gaf de betaalde hypotheekrente op in zijn aangifte inkomstenbelasting als (negatieve) inkomsten uit eigen woning. Het gedeelte van de betaalde hypotheekrenteaftrek wat aan zijn vrouw toebehoorde gaf hij op als alimentatie. De inspecteur van de Belastingdienst weigerde de laatste vorm van aftrek, en de man ging in beroep.

Hof Den Bosch: “betaalde hypotheekrente niet aannemelijk als periodiek levensonderhoud”

Het Hof Den Bosch besliste dat de man niet aannemelijk had gemaakt dat door hem gedane betalingen van hypotheekrente en premies die betrekking hadden op het aandeel van zijn ex-echtgenote in de woning, konden worden aangemerkt als periodieke uitkeringen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting en dat deze uitkeringen in rechte vorderbaar waren. Het feit dat bij vaststelling van de partneralimentatie in de draagkrachtberekening bij de man rekening was gehouden met de volledige hypotheeklasten en premies levensverzekering, betekende volgens het Hof niet zonder meer dat sprake was van een dergelijke verplichting. Verder had de man volgens het Hof ook niet aannemelijk gemaakt dat sprake was van een overeenkomst met de vrouw op grond waarvan de man verplicht was om “haar” deel van de rente en premies te voldoen.
De zaak is daarna naar de hoge raad gegaan, die de uitspraak van het Hof Den Bosch heeft gehandhaafd.

Waarom is de hypotheekrente niet aftrekbaar bij scheiding?

Het Hof Den Bosch zag de betaalde hypotheekrente als niet aftrekbare kosten, omdat de betaling daarvan niet als verplichting werd gezien. Dit kwam omdat er bij scheiding niks was vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Het is dus altijd raadzaam om – wanneer u gaat scheiden – een juridisch en fiscaal specialist in de hand te nemen.

Fiscale ondersteuning bij echtscheiding

Gaat u scheiden en wilt u meer weten over de fiscale afwikkeling hiervan? Kom met ons in contact om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn u graag van dienst tegen een voordelig tarief.

Is dit artikel nuttig?

Vergelijkbare onderwerpen