fbpx

Zonnepanelen onderdeel WOZ-waarde

Zonnepanelen onderdeel WOZ-waarde
Fiscaal nieuws
Zonnepanelen onderdeel WOZ-waarde

Zonnepanelen onderdeel van WOZ-waarde woningen en bedrijfspanden

Begin 2018 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak over het opnemen van de aanwezigheid van zonnepanelen in de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ). De vraag was of bij de waardering in het kader van de WOZ terecht de invloed op de waarde van de aanwezige zonnepanelen op het dak van de woning is meegenomen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de zonnepanelen terecht zijn meegenomen in de WOZ-waarde.

Zonnepanelen en de OZB

De onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) heeft de WOZ-waarde als grondslag. Dit zou betekenen dat wanneer u zonnepanelen hebt, deze de gemeentebelasting verhogen. De staatssecretaris, Menno Snel, heeft hier kamervragen over gekregen en ook beantwoord. Hij geeft aan dat het gerechtshof heeft geoordeeld dat de zonnepanelen niet makkelijk verwijderbaar zijn, en daarmee tot de waarde van de woning behoren. Wanneer de zonnepanelen bij een verhuizing worden meegenomen, zullen de zonnepanelen alsnog bij de woning blijven horen. Het gerechtshof heeft deze mening omdat de zonnepanelen duurzaam verenigd zijn met de woning of het bedrijfspand. Het gerechtshof heeft zich in deze uitspraak niet specifiek uitgesproken over verhuissituaties.

Uitzondering zonnepanelen OZB

De staatssecretaris geeft aan dat de gemeentes ervoor kunnen kiezen om de zonnepanelen uit te zonderen voor de OZB-heffing. Doen zij dit niet, dan zal de verhoging van de OZB naar schatting €5 tot €10 per jaar hoger uitvallen voor huishoudens. Er is op dit moment nog niet bekent hoe gemeentes hiermee om zullen gaan.

Minder hypotheekrenteaftrek dankzij zonnepanelen

De verhoging van de WOZ-waarde door de aanbreng van zonnepanelen zal er in de praktijk ook voor zorgen dat huishoudens minder recht hebben op  hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek bestaat immers uit een saldering van het eigenwoningforfait met de betaalde (hypotheek)rente. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde, en dus beperkt deze ontwikkeling de hypotheekrenteaftrek.

prev
next