fbpx

Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd naar € 5000,-.

Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd naar € 5000,-.
Fiscaal nieuws
Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd naar € 5000,-.

Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd naar € 5000,-.

De meest belangrijke ondernemersaftrek – de zelfstandigenaftrek – wordt in de komende 10 jaar stapsgewijs verlaagd van € 7280,- naar € 5000,-. De afbouw vangt aan in 2020, conform wat in het regeerakkoord is afgesproken.

Fiscaal verschil verkleinen

Het kabinet wil met deze maatregel het fiscale verschil tussen ZZP’ers en werknemers in vaste dienst verkleinen. Daarmee wordt het minder aantrekkelijk om op freelance basis te gaan werken. Een ZZP’er met een eenmanszaak hoeft veel minder inkomstenbelasting af te dragen over zijn of haar inkomsten dan iemand in loondienst. Dit was mede te danken aan de zelfstandigenaftrek.
De zelfstandigenaftrek was ooit ingevoerd om ondernemers meer financiële ruimte te geven om pensioen op te bouwen of om verzekeringspremies te betalen.

De opbrengsten van het inperken van de zelfstandigenaftrek komen ten goede aan lastenverlichting voor burgers met een laag- en middeninkomen.

prev