fbpx

Verhuur tuinhuis via Airbnb niet belast

Verhuur tuinhuis via Airbnb niet belast
Fiscaal nieuws
Verhuur tuinhuis via Airbnb niet belast

Verhuur tuinhuis via Airbnb niet belast

De rechtbank Noord-Holland heeft op 30 mei 2018 een opvallende uitspraak gedaan met betrekking tot verhuur via Airbnb.
Wij geven tekst en uitleg over deze uitspraak, zodat u weet wat dit mogelijk voor u kan betekenen.

De situatie

De persoon in kwestie heeft zijn tuinhuis via Airbnb verhuurt aan toeristen. Hij heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting geen inkomsten uit verhuur opgegeven. Het gevolg hiervan is dat de inspecteur van de Belastingdienst de betreffende persoon een navorderingsaanslag heeft gestuurd voor die niet opgegeven huur. De persoon was het hier niet mee eens met de inspecteur en is na de afwijzing van zijn bezwaarschrift een rechtszaak gestart.

De uitspraak

Normaal gesproken zijn de huurinkomsten bij het tijdelijk verhuren van de woning voor 70% belast in box 1. Hier baseerde de inspecteur van de Belastingdienst zijn navordering op. Dit komt er op neer dat wanneer u uw huis (tijdelijk) voor €100 per nacht zou verhuren, u hiervan €70 zou moeten opnemen in uw aangifte Inkomstenbelasting (box 1). De rechter ging niet mee in de redenatie van de inspecteur, omdat hier sprake is van gedeeltelijke verhuur van de woning en niet van het geheel. Het gevolg is dat de huur niet hoeft te worden opgegeven in box 1, waardoor het niet belast is. Eventuele hypotheekrente is gewoon aftrekbaar is, en hoeft niet gecompenseerd te worden met de huurinkomsten.

De inspecteur was vervolgens van mening dat het tuinhuis in box 3 belast zou zijn. Ook hier kon de rechter zich niet in vinden, omdat het tuinhuis onderdeel uitmaakte van het woonhuis wat al in box 1 is belast.

Kamervragen

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben 2 kamerleden (D66) op 14 juni 2018 kamervragen gesteld aan de Minister van Financiën. De kamerleden stelde dezelfde feiten voor bij de Minister, en vroegen naar de uitwerking hiervan. Zij delen de mening dat ook gedeeltelijke verhuur (zoals verhuur tuinhuis) belast zou moeten zijn in box 1. De Minister geeft aan voorlopig de wet niet te gaan repareren om dit mogelijk te maken. De belastinginspecteur gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om zijn gelijk te halen.

Wordt vervolgd.

next