fbpx

Partneralimentatie slechts 37% aftrekbaar vanaf 2023

Partneralimentatie slechts 37% aftrekbaar vanaf 2023
Fiscaal nieuws
Partneralimentatie slechts 37% aftrekbaar vanaf 2023

Partneralimentatie slechts 37% aftrekbaar vanaf 2023

Wanneer er sprake is van een (echt)scheiding kan daar n.a.v. de zorgplicht een alimentatieverplichting uit voortkomen. Dit bedrag is bedoelt om de minst welvarende ex-partner te voorzien van levensonderhoud. De ontvanger van de partneralimentatie moet dit opgeven in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting, en daar dus ook belasting over betalen. De betalende ex-partner mag het alimentatiebedrag (geheel) opgeven als aftrekpost. Hij/zij betaalt hier dan ook geen belasting over.

De afbouw van alimentatieaftrek

Het kabinet heeft besloten in het Belastingplan 2019 om enkele aftrekposten aan te passen, waaronder de aftrek van partneralimentatie. In de huidige situatie is (afhankelijk van het inkomen) de betaalde partneralimentatie voor maximaal 51,95% aftrekbaar in box 1. Vanaf 2020 gaat dit percentage omlaag naar maximaal 46%. In de jaren daarop wordt de aftrek verder beperkt, namelijk naar 43% in 2021, 40% in 2022 en uiteindelijk naar 37,05% in 2023. Als dit plan daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt levert dit een aanzienlijke beperking op van het belastingvoordeel van de betaler. De ontvanger van de alimentatie merkt hier in beginsel niks van, want hij of zij moet het bedrag nog wel volledig opgeven als inkomen.

Herberekening alimentatie

Het beperken van de aftrek heeft als gevolg dat de betalende ex-partner er netto op achteruit gaat. Hij/zij kan immers minder verrekenen in de belastingaangifte. Het is daarom verstandig om jaarlijks de partneralimentatie te herzien. Een aanpassing van de partneralimentatie zorgt immers voor een eerlijkere verdeling in een situatie waarbij de één er jaarlijks financieël (verder) op achteruit gaat. Het is raadzaam om het jaarlijks herzien van de partneralimentatie op te nemen in een echtscheidingsconvenant.

Ook invloed op sociale voorzieningen

Het aanpassen van de hoogte van de partneralimentatie heeft als gevolg dat dit ook zijn invloeden heeft op de hoogte van eventuele toeslagen. Voor de berekening het toeslagbedrag kijkt de Belastingdienst namelijk naar de hoogte van het inkomen. Het jaarlijks aanpassen van de hoogte van de partneralimentatie brengt meer met zich mee dan enkel een correctie naar aftrekbaarheid bij de betalende partner.

Hulp bij herberekening

Vermoedt u dat bovenstaande situatie invloed gaat hebben op uw financiën? Neem contact met ons op en wij kijken samen met u naar eventuele mogelijkheden.

prev
next