fbpx

Nagelaten vermogen wordt steeds groter

Nagelaten vermogen wordt steeds groter
Fiscaal nieuws
Nagelaten vermogen wordt steeds groter

Nagelaten vermogen wordt steeds groter

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in Nederland het nagelaten vermogen van overledenen in 2015 is toegenomen. Bijna 146.000 overledenen lieten € 15,5 miljard aan vermogen na. Ten opzichte van het jaar 2014 is dit een stijging van 4,4%. Het jaar 2015 is het uitgangsjaar omdat de meest recente cijfers betrekking hebben op nalatenschappen over 2015. De definitieve gegevens over nalatenschappen van overledenen worden namelijk drie jaar na het overlijden gepubliceerd.

Het nagelaten vermogen is het saldo van de bezittingen minus de schulden. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat de waarde van de nagelaten woning minus de hypotheekschuld, met € 5,9 miljard de grootste post in 2015 vormt. Een andere belangrijke post van het nagelaten vermogen is het saldo van de bank- en spaartegoeden. In 2007 is het aandeel hiervan van 30% gestegen naar 34% in 2015. Daarentegen is het saldo van de overige bezittingen en schulden, zoals overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, roerende zaken minus alle schulden, met uitzondering van de hypotheekschuld, een kleiner onderdeel gaan vormen.

Woning maakt gemiddeld minder deel uit van nalatenschap

De gemiddelde woning in de nalatenschap is wel minder waard geworden. Dit is mogelijk nog een nasleep van de crisis van enkele jaren geleden. De oorzaak hierachter is dat de gebruikte WOZ-waarde voor het (fiscaal) berekenen van de hoogte van de erfenis een eerdere peildatum heeft. De totaalwaarde van nagelaten woningen is wel gestegen.

De doorsnee waarde van de nagelaten woning is ten opzichte van 2007 is ook gedaald. In 2007 was de doorsnee waarde € 150.000, en in 2015 € 135.000. De daling begon in 2010 in te zetten en hangt samen met de woningmarktcrisis, die tot 2014 duurde. Doordat nabestaanden de (lagere) WOZ-waarde van 2014 mochten opgeven en zo minder erfbelasting betaalden, is in 2015 derhalve nog geen stijging zichtbaar. Vanwege het toegenomen woningbezit is de totale waarde van de nagelaten eigen woningen toch gestegen.

Inkomsten schenk- en erfbelasting voor de Staat nemen (langzaam) toe

De groei van de inkomsten voor de Staat nemen niet evenredig toe met de omvang van het nagelaten vermogen. Waar de totale nalatenschap met 4,4% toe nam, is dat niet zo bij de overheidsinkomsten op deze vorm van belasting. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat er meer gebruik wordt gemaakt van estate planning, de dienst die wij ook aanbieden. Hierdoor wordt er aanzienlijk bespaard op het af te rekenen bedrag aan belasting.

De meest recente cijfers hebben betrekking op nalatenschappen over 2015. Dit komt omdat de definitieve gegevens over nalatenschappen van overledenen drie jaar na het jaar van overlijden worden gepubliceerd.

prev
next