fbpx

De fiscale gevolgen van het klimaatplan

De fiscale gevolgen van het klimaatplan
Fiscaal nieuws
De fiscale gevolgen van het klimaatplan

Fiscale maatregelen klimaatplan

Om de uitstoot van broeikasgassen komende 10 jaar te halveren, heeft het klimaatberaad op 21 december circa 600 plannen aangekondigd om dit te gaan bewerkstelligen. In dit artikel gaan we in op de fiscaal meest ingrijpende onderwerpen.

Woningen: energiebelasting op gas omhoog

Om woningen duurzaam te maken, wordt de (energie)belasting op gas tussen 2020 en 2030 met 10 eurocent verhoogd. De belasting op gas daalt daarentegen vanaf 2025 met jaarlijks 0,5 cent. Het voornaamste doel van het plan is om de gasgebruikers over te laten stappen op elektriciteit.

Autobelastingen

Het klimaatplan is voornemens om de verkoop van benzine- en dieselauto’s per 2030 te beëindigen. De benzine- en dieselauto’s die nog rond rijden moeten uit grote gemeenten worden geweerd middels een milieuzone. Om de verkoop van elektrische auto’s te laten groeien zullen er diverse subsidies ingevoerd worden. Ook zal (op de lange termijn) de waterstofauto verder zijn introductie maken.

Verder moet de manier van belasting heffen op auto’s worden herzien. Het idee is om een zogenaamde ‘innovatietoeslag’ te introduceren. Dit zal een belasting worden op het bezit van een auto, naast de huidige wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting). Een ander idee is om de accijnzen op brandstoffen verder te verhogen of om de bpm verder te verhogen.

Wie betaalt het klimaatplan?

Samengevat betekent dit dat Nederlanders die een emissieloze auto kopen, tot 2025 geen bpm en motorrijtuigenbelasting hoeven te betalen. Daarna betalen zij een lage bpm van 350 euro en 25 procent (in 2025), oplopend tot 45 procent van de motorrijtuigenbelasting die rijders van een auto op brandstof betalen. Particulieren die een nieuwe (emissieloze) auto kopen, krijgen daarnaast een aankoopsubsidie die geleidelijk daalt van 6000 euro in 2021 naar 2200 euro in 2030. Deze subsidie geldt alleen voor emissieloze auto’s met een kostprijs van 40.000-60.000 euro. Voor zakelijke rijders met een emissieloze auto geldt een verlaagde fiscale bijtelling, die geleidelijk oploopt van 8 (2021) tot 20 procent (2030).

Iedereen die een benzine-, lpg- of dieselauto koopt, moet vanaf 2021 een aankoopbelasting betalen die geleidelijk oploopt van 87,50 euro in 2021, naar 350 euro in 2024 en verder. De accijns op benzine en diesel stijgt in 2020 met 1 cent per liter en de dieselaccijns gaat in 2023 met nog een extra cent omhoog.

De verschillende voorstellen worden de komende maanden doorgerekend op haalbaarheid. De politiek zal het klimaatplan beoordelen op wenselijkheid en draagvlak. De VVD voelt er bijvoorbeeld niets voor om automobilisten op kosten te jagen.

prev
next