fbpx

Bezwaarschrift voor de Belastingdienst

  • Home
  • /
  • Bezwaarschrift voor de Belastingdienst

Bezwaarschrift Belastingdienst

Heeft u onlangs een belastingaanslag ontvangen waar u het niet mee eens bent? Dan bestaat de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de aanslag die de inspecteur van de Belastingdienst u heeft opgelegd. TaxFix helpt u hier graag bij.

Wat is het nut van in bezwaar gaan bij de Belastingdienst?

In het bezwaarschrift worden de argumenten beschreven waarom u het niet eens bent met de opgelegde belastingaanslag. De inspecteur gaat deze argumenten bekijken, en zo nodig in heroverweging nemen. Als hij van mening is dat de aanslag inderdaad verkeerd is opgelegd, wordt de aanslag gecorrigeerd in uw voordeel. Hierdoor hoeft u uiteindelijk minder belasting te betalen.

TaxFix schrijft uw bezwaarschrift voor de Belastingdienst

Voor zowel particulieren als ondernemers

TaxFix schrijft voor u een bezwaarschrift. Allereerst kijken wij naar de situatie. Wat heeft zich voorgedaan? Heeft het bezwaarschrift kans van slagen? Aan de hand hiervan stellen wij een bezwaarschrift op, en versturen die naar de Belastingdienst.

Tarieven bezwaarschrift

De mogelijkheid tot indienen van een bezwaarschrift vervalt 6 weken na dagtekening van de belastingaanslag. Het tijdig indienen van het bezwaarschrift is dus belangrijk. Om die reden hanteren wij 2 soorten tarieven.

  • Levert u de opdracht bij ons aan binnen 4 weken na dagtekening van uw belastingaanslag? Dan bedraagt het tarief €89
  • Aanlevering van uw opdracht 4 weken na dagtekening: €109

Tegen welke zaken kan bezwaar gemaakt worden?

Niet tegen alles kan bezwaar gemaakt worden, en als het wel kan dan dient het bezwaarschrift aan vele eisen te voldoen. Tegen een belastingaanslag, een voor bezwaar vatbare beschikking en een voldoening afdracht of inhouding kan wél bezwaar gemaakt worden. Houdt bij het bezwaar maken altijd rekening met de formele eisen.

Hoe maak ik bezwaar tegen een belastingaanslag?

U kunt bezwaar maken door een brief te sturen naar de Belastingdienst met daarin de reden waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Deze brief moet aan allerlei vereisten voldoen. Voldoet de brief hier niet aan, dan heeft de inspecteur de mogelijkheid om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. Dit houdt in dat hij of zij niks met het bezwaarschrift gaat doen. Voldoet de brief wel aan de vereisten maar zijn uw argumenten niet goed onderbouwd, dan heeft het bezwaarschrift alsnog geen nut. Uw argumenten dienen voor een succesvol einde altijd onderbouwd te worden met wetsartikelen of rechtspraak (jurisprudentie).

Is bezwaar maken tegen een boete ook mogelijk?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen boetes van de Belastingdienst. De boete wordt immers gelijktijdig opgelegd met de belastingaanslag. De situatie kan zich voordoen dat u bijvoorbeeld door overmacht geen aangifte hebt gedaan, of deze niet hebt betaald. Een bezwaarschrift kan dan een succesvolle uitweg zijn.

5 tips voor een bezwaarschrift naar de Belastingdienst

U kunt uiteraard ook zelf een bezwaarschrift sturen naar de Belastingdienst. Onderstaande tips helpen hierbij.

  1. Stuur het bezwaarschrift in binnen 6 weken, anders is de kans groot dat de inspecteur het bezwaarschrift niet in behandeling neemt.
  2. Toch bijna te laat? De Belastingdienst accepteert bezwaarschriften die binnen een week na het verlopen van de bezwaartermijn binnen komen. Laat dit u dus niet weerhouden om bezwaar te maken.
  3. Heeft u meer tijd nodig om een bezwaarschrift op te stellen? Dien dan een pro-forma bezwaarschrift in. Dit bezwaarschrift is voor de vorm. Hierin geeft u aan dat u meer tijd nodig heeft voor het opstellen van het bezwaarschrift.
  4. Plaats altijd de vereiste gegevens in de brief. Wat die eisen zijn, staat op de website van de Belastingdienst.
  5. Heeft u geen gelijk gekregen van de inspecteur? Ga in beroep bij de rechtbank. Hier zal de rechter uw argumenten in overweging nemen, evenals die van de inspecteur.